Oferta - sprzedaż pojazdów:
 

Projekty UE

A A A

„ŻANEX” Sp. z o.o. realizuje projekt, którego celem jest opracowanie prototypu sensora do pomiarów wielkości fizycznych żwiru wsadowego pod względem kształtu i poddanie optycznej analizie materiału w celu osiągnięcia lepszych wiązań betonowych, który wpłynie na nową technologię produkcji ulepszonego betonu dla branży budownictwa energooszczędnego, który charakteryzował się będzie lepszych parametrami wiązania wpływając na jego wytrzymałość, szczelność i poprawiając izolacyjność.

Opracowana technologia będzie przyjazna dla środowiska oraz spełniać będzie odpowiednie kryteria ekonomiczne.

 

Projekt współfinansowany jest z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Wartość projektu: 264 450,00 zł, wartość dofinansowania: 150 500,00 zł.