Oferta - sprzedaż pojazdów:
 

Beton

A A A

Betony Towarowe„chudy beton” – beton podkładowy, beton na warstwy wyrównawcze
C 10/12 (B-10)

fundamenty
C 12/15 (B-15)

elementy konstrukcyjne, fundamenty, stropy, belki, słupy
C 16/20 (B-20)
C 20/25 (B-25)

budownictwo drogowe, mostowe, elementy sprężone 
C 25/30 (B-30)
C 30/37 (B-37)
C 35/45 (B-45)
C 40/50 (B-50)
 Beton jest dostarczany na odległość do 50 km przy zastosowaniu odpowiednich środków opóźniających. Firma posiada również możliwość wykonania dowolnego betonu według życzenia klienta.

Rodzaje oferowanych betonów:
-betony do wyrobów, elementów i konstrukcji żelbetowych oraz sprężonych, w szczególności gęsto zbrojonych i cienkościennych,
-betony, od których wymagana jest odporność na działanie mrozu, w szczególności betony narażone na stały dostęp wody,
-betony, od których wymagany jest szybki przyrost wytrzymałości bez obróbki cieplnej (wykonywane w warunkach obniżonych temperatur oraz w warunkach zimowych),
-betony, od których wymagane jest opóźnione wiązanie i twardnienie,
-betony, od których wymagana jest duża wodoszczelność i mała nasiąkliwość.
"ŻANEX" posiada także własne laboratorium, w którym badana jest wytrzymałość betonu